Mašine za omatanje paleta

 • CST201

  CST201

  Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom   Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom...

 • CST 211

  CST 211

  Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom za...

 • CST 212

  CST 212

  poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom – elektromotorni sustav predistezanja   Poluautomatski stroj za...

 • Spinny S-140

  Spinny S-140

  Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom – mehanička / elektromagnetna kočnica   Poluautomatski stroj...

 • Spinny 300 / 350

  Spinny 300 / 350

  Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom – elektromotorni sustav predistezanja Poluautomatski stroj za...

 • WTR

  WTR

  Automatska omatalica sa okretnim stolom Potpuno automatski stroj sa okretnim stolom Integrirani valjkasti transporter...

 • WAH

  WAH

  Automatska omatalica sa okretnom rukom Potpuno automatski stroj sa okretnom rukom Integrirani valjkasti transporter...

 • WRF

  WRF

  Potpuno automatski stroj sa okretnim prstenom Integrirani valjkasti transporter Kapacitet do 110 pal/h Opcije:...