Poliesterska traka za pakiranje (PET traka)

Poliesterska traka za pakiranje (PET traka)

  • PET traka jedobar izbor za srednje teške i teške aplikacije, uključujući paletiziranje, zatvaranje kutija i ojačavanje.
  • Ima široku primjenu u kartonskoj, građevinskoj, drvnoj i kemijskoj industriji.
  • Pogodna je za strojnu upotrebu (na polu ili potpuno automatskim strojevima) te za pakiranje ručnim alatima, uz korištenje metalnih spojnica ili vibracionim varenjem.
  • PET traka je visokokvalitetna traka otporna na visoke temperature, atmosferilije i habanje.
  • Vrlo efikasno zamjenjuje čeličnu traku
  • Ima puno veću prekidnu čvrstoču od PP trake.
  • Izrađuje se u širinama od 9 – 19mm te debljinama od 0,47 – 1,12mm
  • Traka se proizvodi u zelenoj boji po kojoj je i prepoznatljiva
  • PET traku je moguće u potpunosti reciklirati tako da je ekološki prihvatljiva
19.07.2015