KZS-111 / KCS-111

Automatska linijska vertikalna vezačica sa glavom na vrhu, jednom vodilicom i okretnim transportnim stolom

 • Glava smještena na vrhu
 • Jedna KSR glava za vezanje i jedna vertikalna vodilica trake
 • Pomična glava
 • Kontrola putem upravljačkog panela
 • PLC upravljanje
 • Pomična donja bajonet vodilica za robu na paleti
 • Minimalna visina transportnog sustava 500mm
 • Programski kontrolirana integracija u transportne sustave
 • Jedinica za centriranje sa intregriranim valjkastim transporterom, bočno pomična
 • Ravni okretni transporter (okretni stol) za direktnu konekciju sa postojećim transportnim sustavom na ulazu i izlazu
 • Nakon okretanja moguće vezanje paletirane robe u bilo kojoj poziciji
Skinite PDF