Poluautomatski

  • CST201

    CST201

    Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom   Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom za robu različite težine i...

  • CST 211

    CST 211

    Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom za robu različite težine i oblika...

  • CST 212

    CST 212

    poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom – elektromotorni sustav predistezanja   Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom za robu...

  • Spinny S-140

    Spinny S-140

    Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom – mehanička / elektromagnetna kočnica   Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom za...

  • Spinny 300 / 350

    Spinny 300 / 350

    Poluautomatski stroj za omatanje paleta stretch folijom – elektromotorni sustav predistezanja Poluautomatski stroj za omatanje stretch folijom za robu...